معدل در ایران و کانادا GPA

معدل در ایران و کانادا GPA

برای تحصیل در کانادا معدل بسیار مهم است، و معدل ایران باید در سیستم معدل کانادا محاسبه شود که به  آن (GPA (Grade Point Average می گویند.

در کانادا سیستم نمره دهی در هر استان متفاوت است.

سیستم نمره دهی در استان آلبرتا

سیستم نمره دهی در استان آلبرتا
Grade PointsLetter Grade
4.3
A+
4A
3.7
A-
3.3
B+
3.0
B
2.7
B-
2.3
C+
2.0
C
1.7
C-
1.3
D+
1.0D
0.0E/F

سیستم نمره دهی در استان بریتیش کلمبیا

سیستم نمره دهی در استان بریتیش کلمبیا
PercentageLetter Grade
100-86A
85-73B
72-67
C+
66-60C
59-50
C-
49-0I
49-0F

سیستم نمره دهی در استان منیتوبا

سیستم نمره دهی در استان منیتوبا
GPAتوضیحاتLetter Grade
A+
بسیار عالی4.5
Aعالی4.0
B+
خیلی خوب3.5
Bخوب3.0
C+
قابل قبول2.5
Cکافی است2.0
Dکم1.0
Fمردود0.0

سیستم نمره دهی در نیوفاندلند و لابرادور

سیستم نمره دهی در استان نیوفاندلند و لابرادور
PercentageLetter Grade
100-80A
79-65B
64-55C
54-50D
49-0F

سیستم نمره دهی در نواسکوشیا

سیستم نمره دهی در استان نواسکوشیا
PercentageLetter Grade
100-90
A+
89-85A
84-80
A-
79-77
B+
76-73B
72-70
B-
69-65
C+
64-60C
59-55
C-
54-50D
49-0F

سیستم نمره دهی در اُنتاریو

سیستم نمره دهی در استان انتاریو
PercentageNum.gradeLetter Grade
100-9010
A+
89-859A
84-808
A-
79-757
B+
74-706B
69-655
C+
64-604C
59-553
D+
54-502D
49-401E
39-00F

سیستم نمره دهی در کبک و نیوبرانزویک

سیستم نمره دهی در کبک و نیوبرانزویک
توضیحاتGrade PointLetter Grade
عالی4.33
A+
عالی4.0A
بسیار خوب3.66
A-
بسیار خوب3.33
B+
بسیار خوب3.0B
خوب2.66
B-
خوب2.33
C+
خوب2.0C
قابل قبول1.66
C-
قابل قبول1.33
D+
قابل قبول1.00D
مردود0.00E

سیستم نمره دهی در ساسکاچوآن

سیستم نمره دهی در ساسکاچوآن
توضیحاتLetter GradePercentage
بسیار عالی
A+
100-90
عالیA89-80
خوبB79-70
قابل قبولC69-60
تاحدی قابل قبولD59-50
مردودF49-0


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه