اسامی دانشگاه های کانادا موردتایید وزارت علوم 2020

اسامی دانشگاه های کانادا موردتایید وزارت علوم 2020

در این مقاله اسامی دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم را برای شما آورده ایم.

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران 2020
گروه الف

(ممتاز)

اسم دانشگاهردیف
Dalhousie University1
HEC Montreal2
Laval University3
McMaster University4
Memorial University of Newfoundland5
McGill University6
Polytechnique Montreal7
Queen's University8
Simon Fraser University9
University of Montreal10
University of Alberta11
University of British Columbia12
University of Calgary13
University of Guelph14
University of Manitoba15
University of Ottawa16
University of Saskatchewan17
University of Toronto18
University of Victoria19
University of Waterloo20
University of Western Ontario

(Western University)

21
University of Windsor22
York University23
گروه ب

(خوب)

Brock University1
Carleton University2
Concordia University3
Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec4
Lakehead University5
National Institute Scientific Research, University of Quebec6
National School of Public Administration, University of Quebec7
Ryerson University8
Université du Québec à Montréal9
Université du Québec à Québec10
University of New Brunswick11
University of Northern British Colombia12
University of Ontario Institute of Technology13
University of Regina14
University of Sherbrooke15
گروه ج

(متوسط)

Acadia University1
Bishop’s University2
Brandon University3
Cape Breton University4
Fairleigh Dickinson University

Vancouver Campus


5
Laurentian University6
Mount Allison University7
Mount Royal University8
Mount Saint Vincent University9
Nipissing University10
Ontario College of Art and Design University11
Saint Mary’s University12
Saint Paul University13
St. Francis Xavier University14
The King’s University15
The University of Lethbridge16
The University of Winnipeg17
Thompson Rivers University18
Trent University19
Trinity Western University20
Universite de Moncton21
Université du Québec à Chicotimi22
Université Sainte – Anne23
University of Prince Edward Island24
University of Quebec at Rimouski25
University of Quebec at Trois – Rivieres26
University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue27
University of Quebec, Outaoais28
Vancouver Island University29
Wilfrid Laurier University30
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه